Մաթեմատիկայի ստուգատես

Թեստ

 1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր
  1)478 2)4078✓ 3)4708 4)4780։
 2. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր հնգանիշ թվերի գումարը:

1) 10099✓ 2) 10010 3) 100098 4) 99

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

1) կմեծանա 8 անգամ✓ 2) կփոքրանա 8 անգամ 3) կփոքրանա 8-ով 4) կմեծանա 8-ով 5) նույնը կմնա:

 1. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 9 2) 29 3) 729✓ 4) 0

 1. 6556 > 65*6 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

1) 6 2) 7 3) 8 4) 4✓ 5) 5:

 1. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով:

1) 1345, 1356, 1467, 1678✓
2) 6976, 6965, 6854, 6010
3) 4343, 5787, 1563, 8921
4) 5257, 5563, 6739, 352
5) 8276, 8735, 3459, 9988:

 1. 120 թվի 5/6 մասը կլինի

1)52 2) 144 3) 100✓ 4) 20 5) 2

 1. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի
  1) 6 2) 8 3) 32 4) 16:✓
 2. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

1) 29434 2) 29400 3)29760✓ 4) 29597

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը։
  1 8 22 50 106
 2. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :
  9990
 3. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։
  Լուծում
  1)49=7×7
  2)7×2+7×2=28
  Պատ.՝28մ²
 4. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

10, 18, 26, 34, 42, 50

 1. Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետր երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասի մակերեսը։
  1)48:3=16
  2)16×16=256
  Պատ.՝256մ²
 2. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը։
  Լուծում
  1)26×226×2=52
  2) 26×2+52×2=156
  2)52+52=104
  3)104+52=156
 3. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։
  Լուծում
  1)30:6×5=25
  2)30-25=5
  Պատ.՝5գնդակ
  Լուծում
  1) 30:6=5
  2) 5×5=25
  3) 30-25=5
  Պատ՝. 5

Գործնական աշխատանք 3


Հաշվեք որևէ  սենյակի   հատակին փռված ուղղանկյունաձև գորգի մակերսն ու  պարագիծը։
Անհրաժեշտ պարագաներ՝

 • Չափերիզ(մետր)
 • համակարգիչ
 • Թվային գործիք (ֆոտոշարքի համար)

Սիրելի սովորողներ, գործնական աշխատանքի արդյունքները փորձեք ներկայացնել  խնդրի ձևով  ու  ֆոտոշարքի, տեսաֆիլմի հետ մեկտեղ տեղադրեք բլոգում:

Ննջարանի ուղղանկյուն գորգի լայնությունը 131սմ է, իսկ երկարությունը 168։ Որքան է գորգի պարագիծը և մակերեսը։

Լուծում

1)131×2+168×2=598սմ

2)131×168=22008մ²

Պատ.՝պարագիծ-5մ 98սմ

Մակերես-22008սմ²

ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА И СЕРЫЙ ВОЛК

1. За чем поехал дед в начале сказки?

За рыбой✓ За лисой За дровами

2. Что встретилось деду на дороге?

Лиса✓ Волка Рыба

3. Как дед хотел использовать шкуру лисы?

На воротник✓На коверНа шапку

4. Как лиса перехитрила деда?

ЗаговорилаСпряталасьПритворилась мертвой✓

5. Где лиса достала рыбки?

Наловила в прорубеСбросила с телеги деда✓Украла у волка

6. Как лиса перехитрила волка?

Сказала наловить рыбы на хвост в проруби✓Сказала украсть рыбы у деда Нет ответа

7. Почему волк остался без хвоста?

Его оторвала бабкаПриморозил в проруби✓Его оторвала лиса

8. Чем измазалась лиса, чтобы обмануть волка?

КвашнейВареньемКлеем. Нет ответа✓

9. Почему волк повез лису на себе?

Он поверил, что ее поколотили✓Она убедила егоОна пообещала ему рыбу

10. Что пела лиса, когда волк вез ее на себе?

«Битый небитого везет✓»«Битый битого везет»

The scorpion and the frog

Կարիճն ու գորտը

Կարիճը խնդրում է գորտին, որ իրեն մեջքին նստեցնի և լճի մյուս ափը տանի: Գորտը նստեցնում է կարիճին իր մեջքին և սկսում է լողալ: Սակայն կարիճը չի համբերում և խայթում է գորտին: Երկուսն էլ խեղդվում են:

The Scorpion asks the Frog to put it on his back and to take it to the other shore of the lake. The Frog puts the Scorpion on it’s back and begins to swim. But the Scorpion can’t wait and bites the Frog. They drown both

Once upon a time…

Once upon a time there was one rabbit in the forest. The rabbit was white and small. All the animals of the forest called the rabbit Strong. One day Strong went for a walk in the forest and saw the big Wolf. The Wolf said:» Let’s fight». Strong was afraid but he did not show that. He jumped on the Wolf the very next moment and put him down on the ground. The Wolf was surprised. He stood up and said:» You are really strong, Strong!».

Սասունցի Դավիթ

Հայրենագիտություն և բնագիտություն։ Տեղանուներ
«ՄՀԵՐԻ ԴՈՒՌ» ԿԱՄ «ԱԳՌԱՎՈՒ ՔԱՐ»
«Մհերի դուռ» կամ «Ագռավու քար», սրբազան քարաժայռ Վանա բերդի մոտ։ Ըստ ավանդության, այդտեղ փակված է աշխարհի անարդարություններից խռոված «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության վերջին հերոսը՝ Փոքր Մհերը։
Մի զրույցի համաձայն՝ ամեն տարի, Համբարձման ու Վարդավառի գիշերը, երբ երկինքն ու երկիրը համբուրվում են, Մհերն իր հրեղեն նժույգով դուրս է գալիս, շրջում երկնքում և երկրում, բայց համոզվելով, որ դեռ «գետինը չի կարող դիմանալ իր ծանրությանը», նորից վերադառնում է իր տեղը։ Ապագայում իբր Մհերը դուրս է գալու այնտեղից՝ ազատելու «հայու աշխարհը» չար ուժերից և հիմնելու երջանիկ թագավորություն։
Ավանդության մեջ պահպանվել է Միհր Աստծո երկրորդ գալստյան և աշխարհը չար ոգիների իշխանությունից ազատելու գաղափարը։ Հայկական լեռնաշխարհում կառուցված բազմաթիվ սրբազան դարպասներից մեկի վրա փորագրված է Վանի թագավորության դիցարանի նկարագրությունը։ Պատմական Հայաստանի Վանա բերդի մոտ՝ ժայռերի մեջ առկա է ժայռափոր արձանագրություն, որն առավել հայտնի է Մհերի դուռ անունով։
Դռան վրայի ժայռափոր արձանագրության մեջ պատկերավոր նկարագրված է Վանի թագավորության դիցարանը՝ աստվածներ, աստվածուհիներ, «սրբություններ» և այլն։ Դիցարանի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ունեցել է իր սրբատեղիները, որտեղ մարդիկ երկրպագել են նրանց։ Այդ վայրերը, բացի պաշտամունքային դեր կատարելուց, եղել են նաև գիտության, մշակույթի խոշոր կենտրոններ:

Մաթեմատիկա

Թեստ 2

 1. Վեց հազար հինգ հարյուր չորս թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:
  1) միավորների 2) տասնավորների✓ 3)հարյուրավորների 4) հազարավորների 5) ոչ մի կարգում:
 2. Նշիր ամենափոքր եռանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան
  1) 100 2) 101 3) 123 4) 102✓ 5) 110
 3. Նվազելին մեծացրել են 10-ով, իսկ հանելին թողել են նույնը: Արդյունքում տարբերությունը
  1) կմեծանա 10-ով✓ 2) կփոքրանա 10-ով 3) կմեծանա 10-ով 4) կփոքրանա 10-ով 5) կմնա նույնը:
 4. Մայրիկը գնեց 20 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ Մարիամը:
  1) 4 2) 6 3) 8✓ 4) 10 4) 12:
 5. Նշեք այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով
  1) 8356, 20001, 8999, 5790
  2) 4567, 4570, 5678, 999
  3) 4378, 4387, 4389, 4379
  4) 9830, 9849, 9856, 9870
  5) 10008, 6789, 1106, 587:✓
 6. 75-թվի (3/5) մասը կլինի
  1) 51 2) 125 3) 13 4) 45✓ 5) 35:
 7. (5/6) ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
  1) 35 2) 45 3) 72 4) 65 5) 50:✓
 8. 8տ 4ց 60 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
  1) 8460✓ 2) 84 3) 8406 4) 8046
 9. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 14սմ է, մյուսը՝ 20 սմ: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:
  1)40 սմ 2) 280 սմ 3) 34 սմ 4) 68 սմ✓
 10. Գծագրում ներկված չէ պատկերի

1) (5/9) մասը ✓2) (4/9)մասը
3) (4/5)մասը 4) (4/10)մասը 5) (4/12)մասը:

 1. Դասը սկսվեց 12: 55 և տևեց 45 րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց դասը:
  13:40
 2. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:
  36
 3. 420-ին գումարիր 15 և 8 թվերի արտադրյալը:
  540
 4. Մեկ պատուհանը ներկելու համար պետք է 400 գ ներկ: 8 կգ ներկով քանի՞ պատուհան կներկեն:
  20 պատուհան
 5. Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 15 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ երկնիշ թիվ կա:
  4
 6. Ուղղանկյան մի կողմի երկարությունը 16սմ է, իսկ մյուս կողմինը՝ 14: Գտիր այն քառակուսու կողմի երկարությունը, որի պարագիծը հավսարար է այդ ուղղանկյան պարագծին:
  Լուծում
  1)16×2+14×2=60
  2)60:4=15
  Պատ.15սմ
 7. Համակարգչային խաղի առաջին մակարդակը անցնելու համար Արմենին պետք է եղավ 5 րոպե 25 վայրկյան: Երկրորդ մակարդակը անցնելու համար 35 վայրկյան ավելի ծախսեց: Արմենին որքա՞ն ժամանակ պետք եղավ երրորդ մակարդակ հասնելու համար:
  Լուծում
  1)25+35=60
  2)60=1րոպե
  3)1+5=6
  Պատ.՝6րոպե

Առաջադրանք

Ի՞նչ կլիներ, եթե դուք՝ 4-րդ դասարանցիներդ, հայտնվեիք կախարդական ջրում

Եթե մենք 4-րդ դասարանով հայտնվեինք կախարդական ջրում, մեր երազանքները կկատարվեին, մենք միշտ առողջ կլինեինք, ուժեղ, քաջ և մենք ոսկի ձեռքեր կունենայինք։

Ի՞նչ կլիներ, եթե ձին հայտնվեր կախարդական ջրում

Եթե ձին հայտնվեր կախարդական ջրում, նա շատ արագ կկարողանար վազել, շատ մաքուր կլիներ, քաջ, ուժեղ և նույնպես ձիու երազանքները կկատարվեին։

Եթե դուք մեծանայիք ժամ առ ժամ կամ օր օրի, ինչպիսի՞ն կլինեիք և ի՞նչ ուժի կտիրապետեիք

Եթե մենք ժամ առ ժամ մեծանայինք, կամ օր օրի, մենք կլինեինք շատ ծեր, բայց մենք իմաստուն կլինէինք և կսիրեինք շատ աշխատել։


Ինչ կլիներ, եթե մարդը ծնվեր հավերժական կրակից։

Եթե մարդը ծնվ էր հավերժական կրակից, նա նույնպես կրակոտ կլիներ և քանիոր կրակը հավերժական էր, մարդն էլ կլիներ հավերժական։